Lào Cai – Hà Khẩu – Bình Biên – Mông Tự

2 ngày 1 đêm

Hàng tuần

Lào Cai – Hà Khẩu - Bình Biên – Mông Tự - Hà Khẩu - Lào Cai

1,850,000 
0962 341 697